System Analizy Ryzyka

Od analizy danych do minimalizacji ryzyka


Skuteczna identyfikacja i masowa ocena ryzyka są w zasięgu ręki! System Analizy Ryzyka czerpie dane z wpływających do organizacji dokumentów elektronicznych np. deklaracji, wniosków itp. Na podstawie ich analizy wspiera procesy związane między innymi z typowaniem podmiotów do kontroli oraz rozpoznawaniem i eliminacją oszustw.

System Analizy Ryzyka usprawnia procedury administracyjne i znacząco zwiększa szybkość oraz sprawność działania organów kontrolnych. Przyczynia się do zwiększenia efektywności prowadzonych kontroli i zmniejsza ich częstotliwość dzięki selektywnemu typowaniu.


Wspierane procesy biznesowe związane z zarządzaniem ryzykiem

Ocena informacji


Gromadzenie, selekcja i określanie sposobu wykorzystywania informacji mających znaczenie dla kontroli.

Kontrola


Realizacja kontroli, rejestrowanie wyników i wykrywanie nieprawidłowości.

Analiza


Definiowanie parametrów profili ryzyka i prowadzenie analizy ryzyka.


Sprawniejsza wymiana informacji

  • usprawnienie procedur administracyjnych
  • szybsza reakcja organów kontrolnych
  • efektywniejsza obsługa przedsiębiorców

Wykorzystanie mechanizmów Systemu Analizy Ryzyka wpływa nie tylko na skuteczniejszą identyfikację ryzyka. Zwiększa też dostępność zasobów informacyjnych i poprawia komunikację z innymi podmiotami.

Poznaj System Analizy Ryzyka i zyskaj kontrolę nad kontrolą.

Kontakt